Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä: 1.10.2020

1. Rekisterinpitäjä
Teutakaluste Oy
Yrittäjäntie 24
01800 Klaukkala
Puh: 010 4235 998
Sähköposti: [email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Niklas Bergman
Yrittäjäntie 24
01800 Klaukkala
Puh: 050 373 6675
Sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi
Teutakaluste Oy:n asiakas ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen,
markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu:
1) Peruste sopimuksen täyttämiseksi
2) Laki, siltä osin kuin tietojen kerääminen ja rekisteröinti liittyy
kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseen
3) Rekisterinpitäjän etu siltä osin kuin kerääminen ja rekisteröinti liittyy asiakkuuden
jälkitoimiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilö- ja yhteystietoja, kuten nimi, osoite,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Säilytämme rekisterissä myös tiedot antamastasi palautteesta, viestien vaihdoista ja
muista yhteydenotoista asiakaspalvelumme kanssa sekä tiedot
markkinointisuostumuksista ja -kielloista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään verkkosivuilta yhteydenottolomakkeiden täytön yhteydessä.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä yrityksen muista käytössä olevista
tietojärjestelmistä sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.
Henkilötietoja voidaan täydentää myös muista yrityksen hallinnoimista, keräämistä tai
ostamista henkilötietoja käsittelevistä palveluista.
Keräämme käyttäjistä verkkosivujen käytön perusteella tietoja evästeiden ja
vastaavien tekniikoiden avulla. Näitä tietoja ei yhdistetä Teutakaluste Oy:n asiakas- ja
markkinointirekisterin kanssa. (ks. kohta Tietoa evästeistä verkkosivuilla).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille
yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt
tietojensa tällaista luovuttamista.
Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen perusteet
Rekisterissä olevat henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja
laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla
teknisillä toimenpiteillä. Tietojen siirto lomakkeiden avulla on sähköisesti suojattu.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niiden käyttöön
ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja yhteistyökumppanit, joilla on työnsä puolesta
oikeus käsitellä tietoja.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakas- ja
markkinointirekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää
allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös
esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.
Tarkastuspyyntöihin vastataan mahdollisimman nopeasti.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan,
etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen
ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.
Muutokset rekisteriin pyritään suorittamaan viimeistään kuukauden kuluessa
ilmoituksesta.